.CMS

.CMS - sustav za upravljanje web sadržajima

.CMS je rješenje za upravljanje web sadržajima u Internet/Intranet okruženju koje sadrži brojne mogućnosti povezivanja sadržaja i integraciju s MS Office paketom.Arhitektura

.CMS sustav razvijen je korištenjem Microsoft .Net platforme i Microsoft SQL Server sustava za upravljanje bazama podataka čime su osigurane visoke performanse i skalabilnost rješenja.

Prilikom razvoja rješenja naročito je vođena briga o korištenju standardne platforme koju korisnici mogu osigurati kod velikog broja davatelja Internet usluga (ISP) bez potrebe za kolokacijom servera ili korištenjem skupih iznajmljenih linija. Jednostavnim hostingom na Windows 2000 ili 2003 Server platformi uz .Net i SQL Server podršku korisnik može značajno smanjiti troškove svoje prisutnosti i poslovanja na Internetu.

Tehnološki preduvjeti za poslužitelj:

  • Microsoft Windows Server web hosting
  • Microsoft.Net Framework
  • Microsoft SQL Server 

Tehnološki preduvjeti za računalo korisnika:

  • Internet Explorer 6.0 ili noviji za administraciju sustava

Opis poslovnog rješenja

Svakodnevno objavljivanje i ažuriranje velikih količina web sadržaja jedan je od čestih problema poslovanja putem weba. Vrijeme od trenutka kad je informacija postala raspoloživa do trenutka kad je objavljena na Internet/Intranet sustavu, kao i troškovi tog procesa, mogu predstavljati jednu od ključnih prednosti ili nedostataka poslovanja. Dugotrajan proces objave i veliki troškovi čest su razlog smanjenog obujma i kvalitete objavljenih informacija.

.CMS sustav osigurava ažurnost bez visokih troškova održavanja i uz maksimalno korištenje vlastitih resursa.Jednostavnost

Sustav za upravljanje sadržajem omogućuje unošenje sadržaja kroz jednostavno sučelje poznato svakom korisniku Microsoft Office paketa. Bez dodatne obuke uz nekoliko kratkih uputa Vaši će djelatnici moći unositi sadržaj za objavu na webu.

Struktura

Sustav omogućuje kreiranje proizvoljnog broja sadržaja i razina njihove hijerarhije. Osim objave HTML sadržaja moguće je na sadržaj vezati i dodatne dokumente, te vršiti njihovo povezivanje.
Sustav podržava kreiranje oglasa i anketa koje administrator može samostalno kreirati i postavljati u hijerarhiju.

Višejezičnost

Ako Vaša tvrtka posluje na više tržišta i ima sadržaje na više jezika, .CMS ima ugrađenu podršku za višejezičnost. Struktura i obim sadržaja mogu biti različiti za različite jezike što Vam omogućava fokusirnja na ona tržista koja su Vam u polsovanju značajnija. Alati za administraciju sustava su također višejezični, a za svakog korisnika može se definirati na kojem jeziku ih želi koristiti.

Pretraživanje i dostupnost sadržaja

Cjelokupan sadržaj objavljen kroz .CMS može se jednostavno pretraživati, a za sve pronađene sadržaje vrijede sva postojeća sigurnosna ograničenja.

Sigurnost

Sustav kontrole pristupa omogućuje definiranje funkcionalnosti koje su nekom korisniku dostupne kao i prava pristupa pojedinim sadržajima ili grupama sadržaja.

Pouzdana i provjerena platforma

.CMS već je potvrdio svoju primjenu u različitim primjenama Internet/Intranet okruženja - od proizvodnje i farmaceutske industrije do obrazovanja i turizma.

Implementacije

KentBank d.d.

Belupo

Bina-Istra d.d.

JUSP Jasenovac

OSFI

HAVK Mladost