Završeno uvođenje u rad back-end aplikacije za DZIV

Krajem 2015. godine završeno je uvođenje u rad aplikacije Registar žigova za Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Nova aplikacija se bazira na iskustvima i dobrih praksama iz stare verzije ali je izrađena korištenjem novih alata i tehnologija. Tijekom razvoja uspostavljena je tijesna su suradnja  tima Utilisa i DZIV-a čime se postiglo efikasno praćenje zadanih procesa i optimizirano sučelje za korisnike.